Zelená ulica rozšírila rady prievidzských komunikácií!Lorem ipsum dolor sit amet 20. 7. 2010 19:07
Dňa 29. 6. 2010 sa rady prievidzských ulíc rozšírili o ďalšiu novopomenovanú ulicu, ktorá sa svojím umiestnením začlenila do časti mesta Necpaly. Úzka ulička odpájajúca sa z Poľnej ulice vedie k rodinným domom, ktorých výstavba sa realizuje v lokalite známej pod názvom Vrchy.
Uznesením č. 172/10 sa tak zoznam ulíc upravil o názov ďalšej z existujúcich komunikácií mesta Prievidza.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri