Združenie miest a obcí jednohlasne podporilo Katarínu Macháčkovú15. 11. 2017 15:16

Na sneme Združenia miest a obcí hornej Nitry vystúpila Katarína Macháčková, primátorka Prievidze, so svojím príspevkom týkajúcim sa dopravnej infraštruktúry a budúcnosti hornej Nitry. Na návrh Rudolfa Podobu, primátora Handlovej, prijal snem uznesenie, ktorým podporil prednesený príspevok. Všetci prítomní primátori, starostovia a starostky toto uznesenie jednohlasne schválili.

Katarína Macháčková upozornila na to, že už v marci tohto roka Združenie miest a obcí hornej Nitry na sneme prijalo uznesenie, ktorým žiadalo o stretnutie ministra dopravy. Zámerom bolo hovoriť o neúnosnej dopravnej situácii a ďalšom postupe pri realizácii R2 a príprave úsekov Pravotice – Dolné Vestenice – Nováky. „Deklarovali sme, že sme pripravení prezentovať svoju nespokojnosť s dopravnou situáciou aj radikálnym obmedzením dopravy na spomínanom úseku. Výsledkom je, že nám pán minister odpovedal len listom, nestretli sme sa a v príprave úsekov R2 v okrese Prievidza sme sa nikam nepohli. Otvorene som sa teda spýtala, čo ďalej?,“ hovorí primátorka Prievidze.

Uvoľnenie dlhovej brzdy by nič nezaručilo
Uvoľnenie takzvanej dlhovej brzdy v tej forme, ako to navrhli koaliční poslanci v národnej rade podľa primátorky Macháčkovej hornej Nitre nepomôže. Vo svojom príspevku vysvetľovala, že prílohou uznesenia, podľa ktorého sa má pripraviť novela zákona, je až 76 diaľničných úsekov po celom Slovensku a v návrhu nie sú stanovené žiadne priority, ani časový plán. „Neexistuje žiadna záruka, že by sa schválením uvoľnenia dlhovej brzdy s R2 u nás niečo pohlo. V programovom vyhlásení vlády by bola aj naďalej prioritná výstavba južného ťahu R2 medzi Zvolenom a Košicami. Financovanie projektov po schválení dlhovej brzdy by podliehalo súhlasu osobitného výboru NRSR. Je nereálne splniť megalomanské sľuby rozdané po celom Slovensku naraz, stále bude možné peniaze míňať iba v nejakom objeme,“ upozornila. Pripomenula, že navrhované uvoľnenie dlhovej brzdy zahŕňa desiatky diaľničných projektov za miliardy eur, za ktoré by si zástupcovia jednotlivých regiónov lobovali.

Chcú žiadať aj o čiastkové opatrenia
Starostovi, starostky a primátori sa zhodli na tom, že musia nájsť spoločne nájsť vhodnú formu ako protestovať proti tomu, že napriek petícii 16500 ľudí nie je R2 v našom okrese pre túto vládu prioritou. Na presných krokoch sa ešte majú dohodnúť. Isté je ale to, že súbežne s požiadavkou na budovanie R2 plánujú požadovať aj to, aby sa okamžite realizovali aspoň menšie čiastkové opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť a plynulosť dopravy na súčasnej cesty prvej triedy. Pripomenúť ministrovi dopravy chcú svoje dávnejšie návrhy, napríklad možnosť vybudovať odbočovacie pruhy, rozšíriť vozovku v stúpaniach, odkloniť tranzitnú dopravu v obciach, alebo pridať bezpečnostné prvky.

Vyjadrenia členov vlády sa nedajú prehliadať
Vo vystúpení, ktoré snem Združenia miest a obcí hornej Nitry jednohlasne podporil, sa Katarína Macháčková venovala aj budúcnosti regiónu. Primátorka Prievidze upozornila starostov a primátorov na to, že pri príležitosti oficiálneho predstavenia Ekonomického prehľadu SR 2017, ktorý vypracovala Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), premiér Robert Fico uviedol, že sa bude diskutovať o postoji k baníctvu na hornej Nitre. Pripomenula aj vyjadrenie ministra hospodárstva Petra Žigu, ktorý hovoril o potrebe prípravy krokov, akým spôsobom sa utlmí baníctvo na Slovensku. Pritom podľa zatiaľ platných rozhodnutí vlády a rezortu hospodárstva sa má elektrina z domáceho hnedého uhlia vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrábať až do roku 2030.

Macháčková vyjadrenia členov vlády, ale aj rokovania o budúcnosti baníctva s Európskou komisiou na úrade vlády považuje za signály, ktoré je nemožné prehliadať. „Je zrejmé, že sa už pripravujú kroky pre útlm baníctva. To, že hornú Nitru čaká transformácia, nespochybňuje ani novozvolený predseda TSK Jaroslav Baška,“ hovorí primátorka Prievidze.

Samosprávy chcú pomáhať pri plánovaní
Podľa Macháčkovej región zatiaľ nie je na zmeny pripravený aj preto, lebo sa plánovanie budúcnosti zanedbalo. Mesto Prievidza preto už v septembri zorganizovalo okrúhly stôl, na ktorom 50 účastníkov otvorene hovorilo o budúcnosti hornej Nitry. „Žiaľ, okrúhly stôl bol zo strany členov vlády ignorovaný a neprišli ani zástupcovia baní. Táto diskusia však mala svoj význam a pokračuje. Mesiac po okrúhlom stole bola v Bratislave debata o spravodlivej transformácii na pôde Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Už teraz v novembri budeme s kolegom v Bruseli. Boli sme pozvaní, aby sme si s ostatnými európskymi krajinami vymieňali skúsenosti, pretože prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku je celoeurópskou témou,“ vysvetľuje Macháčková.

Za dobrý signál primátorka okresného mesta považuje to, že pre Európsku komisiu a odbornú verejnosť je samospráva dôležitým partnerom pri diskusii o transformácii a budúcnosti. „Aj vláda dúfam pochopí, že pri takýchto dôležitých témach nemôže samosprávy obísť a musí s nimi plánovať, čo bude v regióne.  Verím, že zameškané ešte dokážeme dobehnúť. Aj preto som pozvala kolegov zo Združenia miest a obcí hornej Nitry, aby sme spojili sily za región a jeho záujmy. A veľmi sa teším, že ma jednohlasne podporili,“ uzatvára primátorka Macháčková.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri