Zbierka na sochu Dobrého Pastiera v NecpalochLorem ipsum dolor sit amet 25. 1. 2013 08:52

V mestskej časti Necpaly pred kaplnkou je naplánované osadenie sochy Dobrého Pastiera – patróna Necpál. Na tento účel bola spustená zbierka.

Štvrtá veľkonočná nedeľa je v katolíckom svete známa pod názvom nedeľa Dobrého Pastiera. Ježiš sa nám predstavuje ako Dobrý Pastier svojich oviec, ktorý každú jednu ovečku pozná po mene. Toto znázornenie je symbolické a vystihuje skutočnosť, že aj každého z nás Boh veľmi dobré pozná. Obraz pastiera stáda oviec je známy už z čias pred narodením Krista.

Aj v Prievidzi, v mestskej časti Necpaly, býva každoročne pri Kaplnke Dobrého Pastiera na štvrtú veľkonočnú nedeľu svätá omša. Táto dlhoročná tradícia, keď sa veriaci obyvatelia Necpál a pozvaní hostia schádzajú na vyzdobenom vonkajšom priestore pred kaplnkou, je pod ochranou Dobrého Pastiera, ktorý sa takto stal patrónom Necpál.

„Drahí veriaci, vážení rodáci z Prievidze – Necpál, podnikatelia, sponzori, ľudia dobrej vôle, radi  by sme vás informovali o zámere realizácie umeleckého diela – sochy Dobrého Pastiera pri kaplnke v Necpaloch. Som presvedčený, že aj s Vašou morálnou a finančnou podporou, o ktorú Vás prosíme aj touto formou, sa podarí úspešne realizovať tento zámer,“ pozýva k podpore Alojz Petráš, akademický maliar.

„Úprimne vopred ďakujeme za prejavený záujem, vašu ochotu a pomoc. Aj malý finančný príspevok pomôže dotvoriť a skultúrniť okolie kaplnky v Necpaloch, ktorá sa spolu so sochou Dobrého Pastiera stane symbolom – centrom Necpál, duchovnou vzpruhou v dnešnej uponáhľanej dobe,“ dodáva.

Finančnú pomoc – príspevok na realizáciu diela je potrebné zaslať na bankový účet 2628540351/1100 (Tatra banka), konštantný symbol: 558, variabilný symbol: 6359, poznámka pre prijímateľa/ účel platby: SOCHA.

Zámer realizácie sochy Dobrého Pastiera plne podporuje aj Martin Dado, dekan Rímskokatolíckej farnosti Prievidza-mesto. „Vyprosujem veľa Božieho požehnania, zdravia, optimizmu, lásky a porozumenia pre darcov osobne, pre ich rodinu, ako aj pre ostatných predstaviteľov mesta, veriacich našej farnosti, rodákov, podnikateľov a všetkých občanov mesta, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k zdarnému zvládnutiu tohto diela,“ hovorí.

-ap-, -av-


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri