Zberný dvor v prevádzke16. 2. 2021 10:26

Zberný dvor odpadov na Garážovej ulici 1 je aktuálne dispozícii aj vývoz drobného stavebného odpadu.

Od 16. februára môžu obyvatelia mesta vyvážať do zberného dvora drobný stavebný odpad. Pred vstupom do areálu zberného dvora sa obyvatelia musia preukázať negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 7 dní.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri