Zberný dvor v prevádzke v štandardnom čase3. 2. 2014 13:51

Zberný dvor, ktorého sídlo je na Garážovej 1, je v prevádzke v štandardnom režime aj po zmene dodávateľa služieb v odpadovom hospodárstve. Zberný dvor zabezpečuje v meste služby v oblasti zber a likvidácie odpadov.

Prevádzková doba zberného dvora sa nemenila :
Pondelok – piatok : 8:00 - 16:00 h
Sobota : 8:00 - 13:00 h

Obyvatelia Prievidze, po predložení dokladu totožnosti a preukázaní sa trvalým pobytom v meste Prievidza, majú možnosť bezplatne odovzdať  na zbernom dvore nasledujúce odpady:
v množstve do 1 m3 na domácnosť /rok:
•    stavebný odpad
•    objemný odpad (z rekonštrukcie byt. jadier a kúpeľní, nábytok, okná, sedacie súpravy) v primeranom množstve za jednu domácnosť:
•    druhotné suroviny (papier, plasty, sklo, tetrapaky, železný šrot) ,
•    pneumatiky z osobných automobilov (bez diskov) ,
•    elektrický a elektronický odpad - nefunkčný, ale kompletný(počítače, televízory, chladničky, práčky, umývačky, sporáky, mikrovlnky, rádiá, mobily, akumulátory, autobatérie, žiarivky a neónové trubice,...)
•    obaly z farieb, riedidiel, pesticídov, použitý jedlý olej, motorové oleje, zvyšky chemikálií, znečistené handry, olejové filtre.

Odpad, ktorý nie je možné na zbernom dvore odovzdať je napríklad azbest. Informácie o tom, ako majú ľudia nakladať s týmto odpadom môže poskytnúť Okresný úrad Životného prostredia.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri