Zberný dvor opäť otvorený2. 11. 2020 10:48

Oznamujeme verejnosti, že zberný dvor na Garážovej ulici 1 je oddnes 2. 11. 2020 opäť otvorený.

Obyvatelia môžu odovzdať odpad v štandardnom režime, v pondelok až piatok od 8:00 do 16:00 hod. a v sobotu od 8:00 až 13:00 hod. Obyvatelia si taktiež môžu prevziať kompost, a to v pondelok až piatok od 13:00 do 16:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod. Touto cestou zároveň žiadame obyvateľov, aby pri návšteve zberného dvora dôsledne dodržiavali hygienické nariadenia vydané RÚVZ.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri