Zber veľkoobjemových kontajnerov bude pokračovať21. 4. 2020 10:35

Od pondelka 27. apríla 2020  bude pokračovať zber odpadu do veľkoobjemových kontajnerov.

Jarný zber do veľkoobjemových kontajnerov (VOK) sa týka objemného odpadu, teda odpadu, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Zber odpadu prostredníctvom VOK bol ukončený vo volebnom obvode 1 a 2. Z uvedeného dôvodu v týchto obvodoch už nebude opakovaný.

Rozpis rozmiestnenia VOK-ov po VVO :

Obvod Termín zberu
veľkoobjemové kontajnery - VVO 3 27.04. – 03.05.
veľkoobjemové kontajnery - VVO 4 04.05. – 10.05.
veľkoobjemové kontajnery - VVO 5,6,7 4.05. – 10.05.
veľkoobjemové kontajnery záhradkárske osady 11.05. – 17.05.
veľkoobjemové kontajnery - základné a materské školy  18.05. – 24.05.

Zber do VOK bol zrušený od 23. marca pre mimoriadnu situáciu.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri