Zber papiera a plastov častejšie23. 1. 2020 15:19

Od nového roka dochádza k zmenám v zbere niektorých separovaných zložiek odpadov.

Prievidzská radnica od nového roka mení harmonogram vývozu triedených zložiek odpadu. Separovaný papier a plasty budú vyvážané dva krát do týždňa. Upravený harmonogram vývozov platí pre hlavnú bytovú výstavbu. Harmonogram pre rodinné domy ostáva nezmenený. Cieľom zintenzívnenia vývozu týchto separovaných zložiek je eliminovať preplnenosť smetných nádob.

Harmonogram zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu v častiach s hromadnou bytovou výstavbou:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri