Zber nebezpečného odpadu17. 10. 2011 09:41

Máte doma nebezpečný odpad? Už v najbližších dňoch ho budete môcť odovzdať. Pozrite si termíny zberu nebezpečných látok z komunálneho odpadu v meste Prievidza.

 

Zber nebezpečných odpadov je mobilný zber priamo od obyvateľov zberovou spoločnosťou DETOX, preto je potrebné odovzdať odpad osobne s udaním údajov o mene a bydlisku obyvateľa. Odpad je zakázané ponechať voľne ;položený na mieste zberu.

Termín zberu:
Zberový okruh č. 1:  22. 10. 2011 (sobota) :
 
Ulica Umiestnenie  zastávky Čas
J.Záborského - Bottova  
 križovatka  
8.10 - 8.20
Energetikov
ABC Market 
8.25 - 8.40
Dubová  
bývalé potraviny 8.45 - 9.00
Snežienková 16 pri autobusovej zastávke 
9.05 - 9.20
Na záhumní 2
Kultúrny dom Necpaly 9.25 - 9.40
Gazdovská
pri potravinách
9.45 - 10.00
Stavbárov 19 Obchodné Centrum Spektrum 10.05 - 10.15
Medzibriežková  
parkovisko (Obvodný úrad)  
10.20 - 10.30
M. M. Hodžu
čistiareň, práčovňa  
10.35 - 10.45
Šumperská
pri garážach     
10.50 - 11.00
T. Milkina    
križovatka pri garážach 11.05 - 11.20
Ivana Krasku pohostinstvo PAPUČA 11.25 - 11.35
A.Žarnova č.vchodu 5 
11.40 - 11.55
Ľuda Ondrejova potraviny Jednota 12.00 - 12.15

Zberový okruh č. 2:  29. 10. 2011 (sobota) :

 
Ulica Umiestnenie  zastávky Čas
Riečna pri garážach 8.30-8.40
Sklenárska Ihrisko ZŠ (rešt. BENEDIKTY) 8.45-9.00
Gorazdovo nábrežie rešt.Kaleráb 9.05-9.20
J. Kráľa parkovisko 9.25-9.35
J . Murgaša Mototechna 9.40-9.55
Björnsona Parkovisko pri potravinách 10.00-10.15
Dlhá Potraviny ABC 10.20-10.35
Východná a Vajanského Križovatka 10.40-10.55
1. Mája (Hradec) pri pohostinstve 11.05-11.20
Družby (Malá Lehôtka) pri pohostinstve 11.25-11.40
J.L. Bellu (Veľká Lehôtka) pri potravinách 11.45-11.55
Podhorská pri Farskom úrade 12.00-12.10


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri