Zástupcovia mesta rokovali o obchvate23. 3. 2018 12:35

Dňa 21. marca 2018 sa konalo v Žiline pracovné stretnutie k aktualizácií projektovej dokumentácie výstavby obchvatu mesta Prievidza. Išlo o trojstranné stretnutie projektanta – spoločnosti ISPA, investora – zástupcov Slovenskej správy ciest (Investičná výstavba a správa ciest Žilina) a zástupcov mesta Prievidza, pod vedením zástupcu primátorky Ľuboša Maxinu.

Stretnutie sa týkalo najmä aktualizácie dokumentácie na stavebné povolenie I. etapy, 2. stavby obchvatu, teda prepojenia priemyselnej zóny pri letisku a cesty I/9. Boli prerokované pripomienky mesta Prievidza napríklad ku kruhovým križovatkám na Ciglianskej ceste, križovatke do priemyselného parku Západ I - do závodu spoločnosti Brose, alebo osudu starej Košovskej cesty.

Zástupcovia mesta Prievidza s investorom a projektantom prerokovali aj pripomienky k výstavbe novej plánovanej cesty, ktorá by mala spojiť Gorazdovo nábrežie cez Sadovú ulicu zo sídliska ľudovo nazývaného Kolotoč do Priemyselného parku Západ I. Cieľom mesta je, aby sa vybudovalo nové a dopravne efektívne spojenie centra mesta a priemyselného parku cez sídlisko Píly.  Okrem potreby vybudovania chodníka, verejného osvetlenia a protihlukovej steny sa ťažisko presunulo aj k potencionálnemu využitiu pre potreby mestskej hromadnej dopravy.

Čaká sa na štúdiu uskutočniteľnosti

K financovaniu obchvatu zo zdrojov Európskej únie je potrebné, aby bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti. Predbežné oznámenie o zákazke bolo uverejnené vo vestníku ešte v júli 2016. Obstarávanie na štúdiu je už ukončené a pred podpisom zmluvy, no stále sa čaká na kontrolu verejného obstarávania. Zákazka dodania štúdie sa podľa rezortu dopravy momentálne nachádza na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie. Zhotovenie štúdie má trvať šesť mesiacov.

„Mesto Prievidza vníma veľmi pozitívne, že investor sa snaží využiť čas na aktualizáciu projektovej dokumentácie obchvatu. Keďže bola zhotovená ešte v roku 2006 je potrebné reagovať na niektoré zmeny, ktoré sa odvtedy udiali,“ hovorí zástupca primátorky Ľuboš Maxina.

„Na stretnutí nám potvrdili, že ak nevzniknú nové prekážky a ďalšie finančné požiadavky na stavbu, je reálne hovoriť o tom, že sa táto časť obchvatu začne budovať už v budúcom roku 2019 s termínom dokončenia v roku 2021 až 2022. Treba ale zdôrazniť, že to ešte závisí od viacerých okolností. Napríklad musia vládni politici na tento projekt uvoľniť eurofondy z iných operačných programov,“ pripomína Ľuboš Maxina.

Petíciu podporilo 8100 ľudí

Primátorka Prievidze, Katarína Macháčková, ešte vo februári odovzdala na úrade vlády petíciu za okamžité budovanie obchvatu Prievidze, ktorú podporilo 8100 ľudí z hornej Nitry. Samospráva ňou upozorňuje na nesplnené sľuby vlády, podľa ktorých mala začať výstavba do konca roka 2015.

„Petícia mala obrovskú verejnú podporu, a vnímam to tak, že kompetentných trochu rozhýbala. Pevne veríme, že tak ako aj v iných veciach, aj tu naša snaha prinesie viditeľné výsledky,“ dodáva na záver primátorka Macháčková.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri