Zasadnutie VVO č. II (Píly)2. 3. 2021 07:42

Oznamujeme verejnosti, že zasadnutie Výboru volebného obvodu II. sídliska Píly sa uskutoční vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou COVID - 19 formou videokonferencie bez účasti verejnosti vo štvrtok 4. marca 2021 od 16.30 h.

Obyvatelia volebného obvodu môžu svoje podnety posielať do 12.00 h dňa 04.03.2021 na e-mail: jana.klukova@prievidza.sk.

Ing. Ľuboš Jelačič, predseda VVO II.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri