Zasadnutie VVO č. II27. 5. 2020 12:11

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie zasadnutie VVO č. II (Píly) sa uskutoční vo štvrtok 4. júna 2020 o 16:30 hod v banketke Domu kultúry na 1. poschodí Ul. F. Madvu č. 11.

Obyvateľov prosíme, aby v prípade účasti na zasadnutí VVO č. II dodržali hygienické opatrenia (rúška sú povinné).


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri