Zasadnutie VVO č. II - október 202024. 9. 2020 07:51

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie zasadnutie VVO č. II (Píly) sa uskutoční vo štvrtok 1. októbra 2020 o 16.30 h v klubovni KaSS - Dom kultúry na 1. poschodí na Ul. F. Madvu.

POZOR: účasť obyvateľov mesta, resp. sídliska Píly na  zasadnutí VVO len s ochranným rúškom.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri