Zasadnutie VVO č. II - august 20204. 8. 2020 14:51

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie zasadnutie VVO č. II (Píly) sa uskutoční vo štvrtok 13. augusta 2020 o 16.30 h v klubovni KaSS - Dom kultúry na 1. poschodí na Ul. F. Madvu.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri