Zasadnutie volebného výboru obvodu Píly31. 8. 2020 17:22

Zasadnutie Výboru volebného obvodu II. – sídlisko Píly sa uskutoční vo štvrtok 3. septembra 2020 o 16.30 h v klubovni KaSS - Domu kultúry na 1. poschodí na Ul. F. Madvu


( POZOR : účasť obyvateľov mesta, resp. sídliska Píly na zasadnutí VVO len s ochranným rúškom )

Ing. Ľuboš Jelačič – predseda VVO


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri