Zasadnutie okrskových volebných komisiíLorem ipsum dolor sit amet 5. 10. 2017 15:56

Oznamujeme, že 1. zasadanie okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutoční dňa 10.10.2017 (v utorok) o 16.00 hod v aule Vysokej školy Žilinskej univerzity, detašované pracovisko Prievidza na Bakalárskej ulici č. 2 v Prievidzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri