Zasadnutie mestského zastupiteľstva nebude zvolané23. 3. 2020 12:56

Oznamujeme verejnosti, že zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bolo plánované na 30.3.2020, sa z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu konať nebude.

Primátorka mesta v tomto termíne s ohľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu a prijaté opatrenia nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva v plánovanom termíne.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri