Zasadnutie MsZ jún 201525. 6. 2015 15:38

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, primátorka  mesta zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční zajtra 30. júna 2015 (utorok) o 10.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Upozorňujeme obyvateľov, že zasadnutie začína až o 10.00 h !


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri