Zasadnutie komisie starostlivosti o obyvateľov4. 10. 2019 12:24

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie rokovania komisie starostlivosti o obyvateľov  sa uskutoční  16. 10.2019  (streda) o 15.30 h v zasadačke MsÚ na I. poschodí – zasadačka odboru školstva.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri