Zasadnutie komisie školstva a kultúry3. 1. 2020 08:08

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie rokovanie komisie školstva a kultúry sa bude konať vo štvrtok 9.1.2020 od 8:00 hod. v zasadačke prednostu (budova Slovenskej sporiteľne) na II. poschodí na Námestí slobody v Prievidzi.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri