Zasadnutie komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít8. 10. 2019 07:38

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie rokovanie komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivítného prostredia sa bude konať v stredu 16.10.2019 od 7:30 v zasadačke prednostu mesta.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri