Zasadnutie komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia



17. 12. 2019 10:22

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie rokovanie komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia sa bude konať v pondelok 13.1.2020 od 8:00 hod. v zasadačke prednostu na Námestí slobody v Prievidzi.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri