Zasadnutie finančnej komisie7. 2. 2020 08:10

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie rokovanie finančnej komisie sa uskutoční  v piatok 7. 2. 2020  o 9:00 h v zasadačke prednostu.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri