Zasadnutia mestského zastupiteľstva august 201723. 8. 2017 10:23

V poradie už ôsme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi sa konalo 21. augusta 2017.

Poslanci prerokovali nasledovné body:
1.    Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2017    
2.    Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017
3.    Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2017
4.    Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. - VI. 2017    
5.    Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017    
6.    Návrh na zúženie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29.6.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 2       
7.    Stratégia rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023    
8.    Žiadosť spol. REALITUS, s.r.o.,  o zmenu uznesenia MsZ Prievidza
9.    Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centra voľného času Spektrum v Prievidzi    
10.    IS 91 Štatút rady architektov    
11.    Návrh na zriadenie Denného centra Sever    
12.    Zoznam majetkovoprávnych žiadostí    
13.    Bod rôzne    
K niektorým bodom prinesieme samostatné články.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri