Zariadenie pre seniorov s novinkami11. 8. 2015 14:07

V Zariadení pre seniorov v Prievidzi (ďalej len ZpS) od začiatku roka 2015 pribudli viaceré novinky, od ktorých sa očakáva skvalitnenie života klientov. Mesto Prievidza v rámci svojich finančných možností týmito krokmi postupne odstraňuje nedostatky v ZpS.
 

Relaxačná zóna
V priestore zariadenia na Ul. J. Okáľa bola vybudovaná oddychovo-relaxačná zóna, ktorá okrem prvkov určených na jednoduchšie cvičenie pre seniorov obsahuje aj lavičky na sedenie. Menšia relaxačná zóna s jedným prvkom určeným na cvičenie a lavička bola vybudovaná taktiež v priestore zariadenie na Ul. M. Rázusa. „Takto sme obohatili exteriér našich zariadení, pretože chceme docieliť, aby naši klienti v čase pobytu aktívnym pohybom využívali aj okolie a nádvorie zariadenia,“ opísal riaditeľ ZpS Branislav Magdolen.


Ďalšie rekonštrukcie sociálnych zariadení
Od začiatku roka 2015 bolo v ZpS zrekonštruovaných ďalších 5 kúpeľni v celkovej výške 9 993,5 €. Ako v tomto prípade uviedol Branislav Magdolen „zdravotný stav klientov sa zhoršuje a pôvodné bytové umakartové jadrá nie sú priestorovo vhodné pre imobilných klientov ZPS. Preto sú tieto priestory postupne prispôsobované, aby ich klienti mohli využívať bez obmedzení.“ Rekonštrukčné práce začali koncom mesiaca jún a budú sfinalizované do konca mesiaca august.

Bohatý kultúrny život
Okrem investičných akcií od ktorých si vedenie ZpS sľubuje zvýšenie kvality života klientov a ich vyšší komfort, si klienti môžu vychutnávať aj bohatý kultúrny program. Počas mesiaca júl 2015 navštívili zariadenie v Prievidzi aj herci Lukáš Latinák a Dano Dangl. Jedna z klientov ZpS  sa zapojila do účinkovania v zábavnej relácii "Vo štvorici po Slovensku". Relácia bude vysielaná v priebehu mesiaca august 2015.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri