Zariadenie pre seniorov má ďalšie polohovateľné postele



8. 11. 2012 07:36

Mesto Prievidza a Zariadenie pre seniorov na Rázusovej ulici opäť využili kontakt s  mestom Ibbenbüren z Nemecka, ktoré je dlhoročným partnerským mestom Prievidze. Predstavitelia partnerského mesta už pred niekoľkými rokmi poskytli Prievidzi kontakt na spoločnosť Sanimed, ktorá dokáže dodať kvalitné polohovateľné postele za veľmi výhodných cenových podmienok.

Aj tento rok bola ponuka nemeckej firmy v prieskume trhu najvýhodnejšia. Následne si Zariadenie pre seniorov na Ul. Rázusa objednalo dodávku  plnoautomatických elektrických polohovateľných lôžok s pokročilými možnosťami, ktoré sú ovládateľné pomocou ručného ovládača. Nákup polohovateľných postelí je financovaný z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR. V minulých rokoch bolo zariadenie vybavené 120 podobnými polohovateľnými posteľami, na jeseň tohto roku bolo nakúpených ďalších 30 postelí.


RTV Prievidza

Dohoda o partnerských vzťahoch Ibbenbürenu s mestom Prievidza bola podpísaná na jeseň v roku 1988 na podnet starostu nemeckého mesta. Vzťahy s mestom Ibbenbüren získali za roky existencie na intenzite, rozšírili sa do oblasti kultúry, školstva, podpory cestovného ruchu a plnenia európskeho programu "Leonardo da Vinci". Oficiálny rámec prerástli i neformálnymi vzťahmi medzi občanmi miest a je známe i jedno zmiešané manželstvo.

Súvisiace články :

Rekonštrukcie v Zariadení pre seniorov Prievidza

Zariadenie pre seniorov má nové polohovateľné postele


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri