Zapojte sa do výtvarnej súťaže EX LIBRIS 201416. 4. 2014 09:46

Trenčiansky samosprávny kraj,Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Knihovna Bedřicha Bebeše Buchlovana v Uherském Hradišti vyhlasujú výtvarnú súťaž EX LIBRIS 2014 pre deti, študentov, rodičov, starých rodičov, učiteľov, výtvarníkov...pre všetkých milovníkov kníh.

EX LIBRIS( z latinčiny) – Z KNÍH) je ozdobný lístok so značkou a menom,ktorú si majiteľ knihy vlepuje do knihy k označeniu vlastníctva.
Do súťaže prineste výtvarné návrhy spracované voľnou technikou, vytvorené pre živú osobu (označenú menom) alebo pre knižnicu – oddelenie pre deti, formát malý, najväčšia veľkosť A4. Zaslaním príspevku dávajú dospelí alebo deti a ich zákonní zástupcovia súhlas k zverejneniu a ďalšiemu publikovaniu prác. Zaslané práce nevraciame späť.

Podpísané práce prineste do Hornonitrianskej knižnice, Záhradnícka ulica 21, 971 01 Prievidza
Uzávierka súťaže: 30.4.2014

e-mail: detskehnkpd@tsk.sk
046/54 222 29
www.hnkpd.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri