Zapojte sa do týždňa dobrovoľníctvaLorem ipsum dolor sit amet 17. 5. 2019 12:58

V minulom ročníku sa do týždňa dobrovoľníctva zapojilo 1 044 ľudí (6 stredných škôl,  6 základných škôl, 10 mládežníckych organizácií, seniori z denných centier aj firemní dobrovoľníci z 5 firiem). Spolu uskutočnili 38 aktivít a odpracovali 2 254 hodín. Pomôžte nám ukázať verejnosti, čo je dobrovoľníctvo, ako sa môžu do neho jednotlivci či skupiny zapojiť a čo im môže priniesť. Počas tohto týždňa môžete spolu s nami svojimi nápadmi a rukami urobiť naše mesto príjemnejšie a krajšie.

KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ?
každý, kto má chuť pomôcť a urobiť niečo užitočné pre svoje okolie
AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ?
Počas týždňa od 1. do 9. 6. 2019 uskutočniť dobrovoľnícku aktivitu alebo sa zapojiť do už pripravených aktivít, ktorých zoznam bude od 27. 05. 2019 zverejnený na:

https://www.facebook.com/mladipreprievidzu/, https://www.facebook.com/cvcpd/ Aktivity by mali prispievať k riešeniu konkrétnej situácie vo Vašej organizácii, miestnej časti, sídlisku, či komunite.

AKÚ POMOC VÁM V RÁMCI DNÍ DOBROVOĽNÍCTVA PONÚKAME?
tlač plagátov a letákov, propagácia aktivít v médiách a internete, materiálna pomoc (rukavice, vrecia na odpad a pod.), organizačná pomoc...

POVINNOSTI ORGANIZÁCIE/NEFORMÁLNEJ SKUPINY:
-    do 29.5. vyplniť a zaslať prihlášku organizátorovi, najneskôr však 2 dni pred konaním aktivity e-mailom (tlačivo prihláška v prílohách) alebo vyplnením Google formuláru:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSqD48im6gd_4fNGegW2pCVJ9U4MGqJm1BXd_VXP6c54bmnQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
-    v termíne od 01. 06. do 09. 06. 2019 zrealizovať dobrovoľnícku aktivitu;
-    zabezpečiť bezpečnosť pri práci počas vykonávania dobrovoľníckych aktivít;
-    najneskôr 24 hodín po skončení aktivity vyplniť hodnotiaci Google formulár alebo vyplniť a zaslať návratku, spolu s 3-5 fotografiami (formát jpg.) z priebehu Vašej aktivity;
-    zverejniť plagát o Týždni dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“ na webovej stránke školy/skupiny;
-    zrušenie Vašej aktivity, alebo akékoľvek zmeny ohľadne prihlasovacích údajov (termín, čas, miesto, kontaktná osoba atď.) treba neodkladne nahlásiť organizátorovi;
-    pri prezentácii podujatia v médiách, internete a na verejnosti uvádzať, že aktivita sa koná v rámci Týždňa dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“ spolu s jeho organizátormi a sponzormi
kontakt: 0907 247 653, e-mail kcifrikova@gmail.com, cvcprievidza@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť a spoluprácu.


Mgr. Miriam Bencová
riaditeľka CVČ

formulár na registráciu:

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri