Zapojte sa do tvorby komunitného plánu sociálnych služiebLorem ipsum dolor sit amet 14. 11. 2017 15:35

Mesto Prievidza sa na Vás obracia s prosbou o spoluprácu. Vyplnením anonymného dotazníka sa zapojíte do procesu komunitného plánovania . S Vašou pomocou tak dokážeme najúčinnejšie zistiť potreby občanov v oblasti sociálnych služieb, nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb v meste Prievidza.

Vyplnený dotazník môžete zaslať do 31. októbra 2017 na adresu: Mestský úrad Prievidza, Odbor školstva a starostlivosti o občana, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza. Dotazník môžete odovzdať aj osobne na uvedenej adrese na Mieste prvého kontaktu.
 
Údaje z vyplnených dotazníkov budú použité pre potreby spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza na roky 2018 – 2025.

Ďakujeme za Váš čas, strávený pri vyplňovaní dotazníka. Vami poskytnuté informácie sú dôležitým podkladom pri spracovaní komunitného plánu sociálnych služieb.
Spracovatelia komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza.

Dotazník na stiahnutie:

Dotazník môžete vyplniť aj online TU.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri