Zápis prvákov v PrievidziLorem ipsum dolor sit amet 6. 2. 2013 15:08

V piatok 1.februára 2013 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Dieťa by malo plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt,ale rodič môže vybrať svojmu dieťaťu aj inú základnú školu.

Celkovo sa zúčastnilo zápisu 339 detí. Z počtu zapísaných detí z mesta Prievidza bolo zapísaných najviac detí do škôl v tomto poradí : ZŠ Ul. energetikov, I. ZŠ Ul. S. Chalupku a ZŠ Rastislavova ul., ZŠ Mariánska, ZŠ Ul. P. J. Šafárika, ZŠ Ul. Dobšinského, ZŠ Malonecpalská ul..

Zo štatistických údajov ďalej vyplýva, že najmenej zapísaných detí z príslušného obvodu školy je v ZŠ Mariánska ul. – 23,3%. Naopak najviac detí z príslušného obvodu školy je zapísaných v ZŠ Ul. P. J. Šafárika – 91,9%, čo poukazuje na opodstatnenosť existencie tejto základnej školy.

Z iných obcí sa do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza zapísalo 29 budúcich prváčikov,  najviac takýchto detí je zapísaných v ZŠ Mariánska ul., a to v počte 11. Predpokladaný  priemerný počet budúcich prvákov v jednotlivých triedach prievidzských škôl je 17 - 18 žiakov, v ZŠ Malonecpalská ul. je to však iba 15 žiakov.

Štatistický prehľad o zápise detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2013/2014
(zväčšite kliknutím na obrázok)Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri