Zápis prvákov na školský rok 2019/ 202020. 5. 2019 10:13

Dňa 24.04.2019 sa uskutočnil zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.


Do siedmich ZŠ mesta Prievidza prišlo na zápis spolu 383 detí. Predpokladá sa, že v septembri 2019 nastúpi do prvého ročníka ZŠ 329 detí, 54 detí má na základe psychologického vyšetrenia odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.

V porovnaní s rokom 2018 sa počet zapísaných detí, zvýšil o 25. V školskom roku 2018/ 2019 základné školy mesta Prievidza zapísali 358 detí, v tom čase 38 detí malo odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri