Zápis prvákov na školský rok 2017/ 2018Lorem ipsum dolor sit amet 2. 5. 2017 15:31

Dňa 26.04.2017 sa uskutočnil zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

Do siedmich ZŠ mesta Prievidza prišlo na zápis spolu 391 detí. Predpokladá sa, že v septembri 2017 nastúpi do prvého ročníka ZŠ 350 detí, 41 detí má na základe psychologického vyšetrenia odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.
V porovnaní s rokom 2016 sa počet detí, ktoré sa zúčastnili zápisu podstatne nezmenil. Na školský rok 2016/ 2017 základné školy mesta Prievidza zapísali 395 detí, z toho 341 detí dosiahlo v tom čase školskú zrelosť a 54 detí malo odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri