Zápis do ZUŠ13. 5. 2016 09:12

Riaditeľ Základnej umeleckej školy L. Stančeka v Prievidzi vy hlasuje prijímaci skúšky do hudobného, výtvarného, literárno - dramatického a tanečného odboru.

Zápis sa uskutoční 30., 31.mája a 1. júna od 13:30 do 17:30 budova ZUŠ Ladislava Stančeka.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri