Zápis do ZUŠ L. Stančeka12. 5. 2014 13:09

Máte šikovné deti a chcete rozvíjať ich talent? Základná umelecká škola L. Stančeka v Prievidzi vás pozýva na zápis.

Riaditeľ Základnej umeleckej školy L. Stančeka v Prievidzi v súlade s §5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2014/2015.

Termín konania: 2.  –  4. júna 2014 od 13:30 hod. do 17:30 hod.
Miesto: budova ZUŠ Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza/ Po tomto termíne je možné dohodnúť individuálny termín na  tel : 046/ 5424 222 /

Upozorňujeme, že v súlade v súčasnosti platnou legislatívou do ZUŠ môže byť prijaté dieťa len na základe talentových skúšok, a môže navštevovať 1x kolektívne vyučovanie – /výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor / a 1x individuálne vyučovanie – nástroj / hudobný odbor /


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri