Zápis do základných škôlLorem ipsum dolor sit amet 10. 2. 2015 08:34

Informácie o zápise žiakov do 1. ročníka základných škôl v meste Prievidza na školský rok 2015/2016.

Základná škola
Počet žiakov školy (aktuálny k 02.02.2015)
Predpokladaný počet žiakov 1. ročníka pre školský rok 2015/2016
počet zapísaných
počet odkladov
počet prvákov
z toho z obvodu školy/ v%(z počtu zapísaných)
Ul. S. Chalupku 313/14
628 114 15 99 91/79,82
Ul. Rastislavova 416/4
557 73 10 63 39/53,42
Mariánska ul. 554/19
361 48 2 46 10/20,83
Malonecpalská ul. 206/ 37
252 33 7 26 20/60,61
Ul. energetikov 242/39
455 73 6 67 67/91,78
Ulica P. Dobšinského 746/5
351 67 6 61 31/46,27
Ul. P. J. Šafárika 3
360 34 3 31 30/88,24
Spolu
2964 442 49 393 288/65,16

Na základe požiadaviek zverejňujeme doplnenú tabuľku o ďalšie informácie.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri