Zápis do športových tried2. 4. 2013 09:52

Dňa 4. apríla 2013 (t.j. vo štvrtok) od 15:00 do 17:00 h Základná škola na Ulici Sama Chalupku 14 v Prievidzi uskutoční nábor detí do športových tried. V školskom roku 2013/2014 otvára od 5. ročníka športovú triedu, v ktorej   ponúka tieto  športy: plávanie, hokej, basketbal.

Overenie športového talentu žiakov sa uskutoční v telocvični školy (bývalá III. ZŠ).  So sebou si treba priniesť  športové oblečenie.
Prihlášku do športovej triedy si môžu záujemcovia  siahnuť z webovej stránky školy – www.schalupku1.sk , osobne prevziať pri výberovom konaní alebo u zástupcov školy. Taktiež sú tam zverejnené aj podmienky pre prijatie do športovej triedy.

Kontakt: Základná škola, Ul. Sama Chalupku 313/14, Prievidza

Tel. č. 046/543 98 25, e-mail: jpasovsky@atlas.sk


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri