Zápis do krúžkov CVČLorem ipsum dolor sit amet 4. 9. 2017 13:58

Už teraz sa môžu deti a mládež materských, základných, stredných aj vysokých škôl prihlasovať do záujmových útvarov v Centre voľného času v Prievidzi. Stačí vyplniť prihlášku a doručiť ju do centra alebo ju odovzdať počas Dňa otvorených dverí CVČ, ktorý sa bude konať 7. septembra 2016 od 15.30 do 17.00 hod.

Aj tento rok vám Centrum voľného času v Prievidzi prináša ponuku záujmovej činnosti pre tento školský rok obohatenú o mnohé novinky. Vyberať si môžete zo 60 záujmových útvarov z rôznych oblastí voľnočasových aktivít a pre rôzne vekové skupiny. Prihlasovať sa môžete už dnes, ale aj v priebehu celého školského roka. Poplatok za záujmovú činnosť je podľa VZN č. 3/2016 určený mestom Prievidza (obr. nižšie). Ak dieťa/žiak odovzdá vzdelávací poukaz, poplatok neplatí. Vzdelávací poukaz dostanú žiaci a študenti začiatkom školského roka v škole, ktorú navštevujú a odovzdať ho môžu spolu s prihláškou do 25. 9. 2017 vedúcemu záujmového útvaru. Záujmovú činnosť môžu navštevovať aj deti, žiaci a študenti z iných obcí ako z mesta Prievidza. Tešíme sa na vás.

Prihláška:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri