Zápis detí do základnej umeleckej školy28. 5. 2013 14:22


ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi pozýva žiakov a ostatných záujemcov o umelecké štúdium na zápis do hudobného, výtvarného, literárno-dramatického a tanečného odboru.

Zápis sa uskutoční v dňoch od 3. do 5. júna v čase od 13.30 h. – do 17.30. h.v priestoroch ZUŠ.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri