Zametanie ciest v správe mesta6. 3. 2013 07:25

Mestská spoločnosť Správa majetku mesta (ďalej len SMMP) začala strojové zametanie ciest a chodníkov už v týchto dňoch. Zametanie ulíc bude taktiež realizovať aj súkromná spoločnosť TEZAS, s.r.o.  a Slovenská správa ciest.

Správa majetku mesta bude na strojové zametanie chodníkov po zimných mesiacoch využívať svoju techniku i techniku Slovenskej správy ciest (ďalej len SSC). Práve táto spoločnosť zapožičia svoju techniku aj na čistenie ciest v správe mesta. SSC v týchto dňoch okrem toho zabezpečuje zametanie komunikácií v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja a to konkrétne  na Bojnickej ceste a Hviezdoslavovej ulici.

Zametanie komunikácií v správe mesta sa vykonáva po zimných mesiacoch, kedy je na cestách veľké množstvo štrku a prachu zo zimnej údržby. V minulých rokoch sa tieto práce začali vykonávať až v jarných mesiacoch koncom apríla. V tomto roku sme spustili jarné zametanie ciest v časovom predstihu už v polovici mesiaca február, teda ihneď ako nám to dovolili poveternostné podmienky. Mestská spoločnosť SMMP túto činnosť vykonáva intenzívne v dvoch pracovných zmenách 16 hodín denne.

V minulom roku mesto investovalo do strojového čistenia ciest a chodníkov i sumu 55 832 eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri