Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách - pokyny pre verejnosťLorem ipsum dolor sit amet 16. 8. 2010 16:28
1. Umývanie rúk
- časté a starostlivé najlepšie mydlom
- vždy po kontakte so záplavovou vodou, výkalmi, zatopenými predmetmi
- vždy pred jedlom, pitím
- vždy po použití WC
- nedotýkať sa tváre

2. Pitná voda
- pite len zdravotne nezávadnú vodu z  kontrolovaného verejného zdroja, privezenej cisterny, balenú vodu
- nepite vodu zo zaplavených studní, vodu z prameňov a zakalených studničiek

3.
Potraviny
- nekonzumujte plodiny zo záhrad zaplavené povodňovou vodou, kalom, bahnom a zlikvidujte ich
- nekonzumujte zaplavené potraviny v papierových, látkových a celofánových obaloch – múku, cukor, soľ, ryžu, cereálie, cestoviny, koreniny...
- nekonzumujte chladené potraviny ponechané pri teplote nad 6?C viac než po dobu 6 hodín
- nekonzumujte mrazené potraviny po ich úplnom rozmrazení ponechané pri teplote 6°C viac než po dobu 4 hodín
- nekonzumujte potraviny, ktoré javia také zmeny vlastností postihnuteľných zmyslami jako je zápach, zmeny konzistencie, farby a pod.
- konzumujte čiastočne zaplavené a ďalej rastúce plodiny až po overení ich nezávadnosti
- konzumujte ovocie zo stromov a kríkov, ktoré nebolo dotknuté záplavovou vodou až po jeho umytí
- konzumujte len hermeticky uzatvorené potraviny - v skle, konzervách, tuhých plastových obaloch, ktoré boli zaplavené až po dôslednom umytí povrchu

4. Zdravotný stav
- nepodceňujte:
- zažívacie ťažkosti - bolesti brucha, hnačky, zvracanie, teploty
- pri objavení ťažkostí navštívte lekára

5. Zásady likvidácie následkov povodní:
- vysúšajte dom alebo byt - prievanom, ventilátorom, teplovzdušnými zdrojmi
- mechanicky odstráňte kal, bahno, vlhké omietky, vlhké tapety, potom mechanicky umyte znečistené plochy a nakoniec tieto plochy dezinfikujte nariedeným dezinfekčným prípravkom podľa návodu
- pri upratovaní a dezinfekcii používajte osobné ochranné pomôcky - rukavice, gumené čižmy, pracovné plášte, zástery
- vyperte znečistenú bielizeň - silne znečistenú najskôr dezinfikujte v dezinfekčnom správne nariedenom roztoku až potom ju operte dezinfikujte sifóny a žumpy podľa návodu na dezinfekčnom prostriedku

6. Dezinfekčné prostriedky
- na povrchy, textil, sifóny, žumpy, studne používajte SAVO, Chloramín T
- na ruky používajte gelové alebo alkoholové dezinfekčné prostriedky
- na odstraňovanie odpadov používajte igelitové vrecia na odpad

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri