Základná umelecká škola navštívila tri krajinyLorem ipsum dolor sit amet 29. 6. 2018 15:02

V dňoch 15. - 19. júna 2018 sa žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka Prievidza zúčastnili koncertno-poznávacieho zájazdu. Súčasťou boli koncertné vystúpenia reprezentatívnych hudobných telies školy: Detský spevácky zbor Liberi cantantes, Orchester ZUŠ, SUBINA (Súbor bicích nástrojov) a dámske vokálne zoskupenie Musica nostra.

Za päť dní sme precestovali viacero krajín (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko), v ktorých sme rozdávali naše hudobné umenie, spievali a hrali skladby najmä slovenských, ale i svetových autorov. Osobitne sme chceli predstaviť verejnosti tvorbu prievidzského rodáka – hudobného skladateľa Ladislava Stančeka  (diela pre spevácke zbory a orchester - úpravy slovenských ľudových piesní).

Prvé vystúpenie sa konalo v Salzburgu v Mirabellských záhradách. Tento promenádny koncert prekonal naše očakávania, poslucháči reagovali spontánne a prejavovali živý záujem najmä o skladby slovenskej proveniencie.

Chrámový koncert v Kostole Sv. Márie v Bazileji otvoril krátkym vystúpením náš hostiteľ Knabenchorkantorei Basel. Slovenská časť koncertu sa niesla v atmosfére duchovnej krásy , čistoty detských hlasov a nástrojovej farebnosti. Najväčší ohlas opäť zaznamenali najmä úpravy ľudových piesní – ich temperament a hĺbka boli pre švajčiarske publikum príjemným prekvapením a obohatením. Po koncerte našich súborov nasledovala nedeľná omša, na ktorej sa predstavila Musica nostra s inštrumentálnym sprievodom učiteľov dielom Malá džezová omša Boba Chilcotta. Ďalším emotívnym zážitkom pre všetkých bolo stretnutie so slovenskými rodákmi.

V deň nášho odchodu domov sme absolvovali tretí koncert na hlavnom námestí v rakúskom Hallstatte. Publikum bolo naozaj z rôznych kútov sveta (Japonsko, Španielsko, Rusko, Uruguaj, Argentína...), čo nám len potvrdilo fakt, že mestečko je svetovým turistickým centrom.

Okrem inšpiratívnych koncertných aktivít sme spoznávali i  krásnu prírodu (Rýnske vodopády, Mondsee, Hallstattské jazero), historické pamiatky (Schallaburg, Salzburg - hrad Hohensalzburg, Mozarts Geburtshaus, DomQuartier, historický cintorín s katakombami sv. Pavla), kláštorné i chrámové komplexy (benediktínsky kláštor v Melku,  Opátska benediktínska knižnica v St. Gallen, kostoly v Salzburgu, Bazileji i Hallstatte) veľkej umeleckej hodnoty. Ale skutočnú a nenahraditeľnú duchovnú hodnotu sme našli  pri stretnutí s našimi slovenskými rodákmi po koncerte v Bazileji. Nič materiálne (akokoľvek cenné) totiž nenahradí krásu slovenských tvárí, mäkkosť a ľudskosť pohľadov našich krajanov. Verte, že sme si z nášho koncertno-poznávacieho zájazdu priniesli nielen nezabudnuteľné spomienky na koncerty, umenie, pamiatky, múzeá, ale práve o toto silné poznanie slovenskej blízkosti sme sa všetci vrátili domov bohatší.

Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore rodičov a z verejných zdrojov ho spolufinancoval Fond pre podporu umenia. Veľká vďaka patrí zriaďovateľovi našej ZUŠ Mestu Prievidza za pomoc a finančnú podporu, bez ktorej by nebolo možné tento po každej stránke náročný projekt zrealizovať.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri