Základná škola na Rastislavovej ulici v Prievidzi mení tradičnú školu na modernúLorem ipsum dolor sit amet 13. 1. 2011 19:59
7. januára 2011 o 10.00 sa v hoteli Preuge v Prievidzi za prítomnosti predstaviteľov mesta a ďalších pozvaných hostí konala slávnostná akadémia pri príležitosti ukončenia realizácie dopytovo orientovaného projektu pod názvom:

„Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov ZŠ na Rastislavovej ulici v Prievidzi.“

Dvojročná realizácia projektu prebiehala v štyroch základných aktivitách:

1. ECDL vzdelávanie a certifikácia pedagógov
2. Tvorba učebných materiálov a textov pre digitálne vyučovanie
3. Vytvorenie digitálnej databanky školy – Eduportál ZŠ Rastislavova
4. Školská akadémia

87 % členov jedného z najväčších a najvyspelejších pedagogických zborov v meste sa aktívne podieľalo na tvorbe učebných materiálov pre digitálne vzdelávacie prostredie pod názvom Eduportál ZŠ Rastislavova.

V záverečnej projektovej aktivite účastníci akadémie prezentovali a hodnotili dosiahnuté výsledky a prínos projektu, ktorý je výnimočný svojim rozsahom aj zameraním.
Atraktívnejšie vyučovacie metódy zefektívnia a skvalitnia rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a zvýšia ich záujem o vzdelávanie.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Mgr. Anna Čižnárová, manažér publicity

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri