Zákaznícke centrá StVPS, a.s. zatvorené11. 3. 2020 13:56

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica v záujme ochrany zdravia svojich zákazníkov, ako aj svojich zamestnancov na zákazníckych centrách, z dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19 oznamuje, že do odvolania sú Zákaznícke centrá ZATVORENÉ.

Za účelom vybavenia akýchkoľvek žiadostí, podnetov a reklamácií môžu zákazníci využiť písomnú, elektronickú alebo telefonickú formu komunikácie:
e-mail: cc@stvps.sk    
telefonická zákaznícka linka: 0850 111 234
                                           
V prípade potreby priameho telefonického kontaktu s pracovníčkami zákazníckeho centra v Prievidzi môžu občania volať na telefónne čísla:
048/4327 540, 5541, 542, 539, 538, 536, 535,
kde je možné sa dohodnúť, ako danú požiadavku vybaviť bez nutnosti osobnej návštevy zákazníckeho centra.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri