Zákaz predaja alko a nealko nápojov na priamu konzumáciu2. 3. 2021 07:37

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal vyhlášku, ktorou zakázal predaj alkoholických a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane predaja na odber so sebou.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Prievidza a Partizánske Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59 b)zákona č. 355/2007 Z. z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:  § 1 Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje:

a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, bary, cukrárne, kaviarne, kasína, herne, prevádzky ambulantného predaja a pod.) predaj alkoholických a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane predaja na odber so sebou. Vyhláška je platná od 1. marca 2021.

Vyhláška je k dispozícii TU.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri