Záhradkári súťažili v reze



Lorem ipsum dolor sit amet 11. 3. 2019 14:57

Okresný výbor Slovenského zväžu záhradkárov zorganizoval  v spolupráci s vedením školy  SOŠ obchodu a služieb Okresnú súťaž v reze stromkov.

Bol to už 19.ročník. Akcie sa zúčastnilo približne 40 účastníkov zo 6 ZO SZZ . Z toho súťažilo 19 členov o putovný pohár jednotlivcov a družstiev. Pred súťažou bola názorná ukážka rezu. Záhradkári, ktorí prišli a nesúťažili po predchádzajúcej inštruktáži mali možnosť spoločne si vyskúšať rez a tak nadobudnúť nové skúsenosti v reze. Súťažiaci mali orezať 3 stromy, následne komisia vyhodnotila  kvalitu rezu nasledovne :
V súťaži jednotlivcov – 1.miesto – Andel Miroslav – ZO SZZ Opatovce nad Nitrou
2.miesto – Šimko Ľubo – ZO SZZ Lehota p. Vtáčnikom
3.miesto – Klinga Radoslav – ZO SZZ 600 ročnica

V súťaži družstiev – 1.miesto -  ZO SZZ Lehota p. Vtáčnikom
2.miesto -  ZO SZZ Opatovce nad Nitrou
3.miesto – ZO SZZ Bystričany

Víťazi v jednotlivých kategóriách boli odmenení diplomom a vecnými cenami, ktoré venovali firma – AGRO centrum a Vanesa. Na záver poďakoval predseda OV SZZ p.Pastierik za účasť a odvedenú prácu, komisii za hodnotenie, sponzorom za ceny, škole za poskytnutie priestorov a občerstvenia.

Miloš Polcer – tajomník OV SZZ


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri