Záhradkári súťažili v reze ovocných stromov1. 4. 2014 15:04

Tretí aprílový víkend patril súťaží záhradkaróv v reze ovocných stromov. Tohtoročné stretnutie bolo už 14. ročníkom obľúbenej súťaži záhradkárov.Samotná akcia prebiehala v ovocnom sade IDARA v obci Koš. Rez bol robený na odrodách Golden Delicious a Jonared.


Pred začiatkom rezu súťažiaci z okresu Prievidza dostali odbornú inštruktáž k zásadám rezu v tvare štíhleho vretena. Na rez ktorého sa zúčastnilo 14 súťažiacich sa  prišli pozrieť a naučiť sa ako treba správne rezať aj  záhradkári s iných osád v rámci okresu. Komisia v zložení E. Šidová, M. Polcer, M. Miština vyhodnotila úspešnosť rezu. Komisia prihliadala na zachovanie správnosti tvaru, čistote rezu, nadradenosti konárov a iné.
 
Najlepšie sa umiestnili záhradkári a prebrali putovný pohár :
1. ZO SZZ Dolné Vestenice
2. ZO SZZ Opatovce nad Nitrou
3. ZO SZZ Nováky
4. ZO SZZ Lehota pod Vtáčnikom.
  
V súťaži jednotlivcov najlepšie nožničky mali:  
1. Boris FODORA – ZO SZZ Dolné Vestenice
2. Jaroslav GRAMBLIČKA – ZO  SZZ sad 600 ročnice  PD
3. Ivan ADÁMIK – ZO SZZ Opatovce nad Nitrou


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri