Začiatok sezóny kosenia v Prievidzi11. 4. 2017 13:21

Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza v týchto dňoch začala už svoju šiestu sezónu kosenia.

Zamestnanci spoločnosti začali s kosením v zmysle stanoveného harmonogramu, ktorý sa bude operatívne upravovať v závislosti od klimatických podmienok. Plán kosenia počíta s desiatim kosbami reprezentačnej zelene a piatimi kosbami zvyšných druhov zelene, avšak samozrejme bude opäť záležať od počasia a množstva zrážok.

Technické služby mesta Prievidza žiadajú obyvateľov mesta o trpezlivosť a zhovievavosť pri kosení trávnatých plôch. Kosenie a práca zamestnancov mestskej spoločnosti sa realizuje najmä v závislosti od klimatických podmienok, preto sa verejné plochy kosia aj v skorých ranných hodinách a v čase víkendov. Harmonogram kosenia postupuje od sídliska Píly do ďalších častí mesta. Vzhľadom na veľkú rozlohu trávnatých plôch nie je v personálnych ani strojných možnostiach spoločnosti zabezpečiť kosbu na každom sídlisku v jednom týždni.

„Technické služby mesta Prievidza obhospodarujú každoročne kosením približne 1 860 000 m2 trávnatých plôch. Predmetnú plochu tvorí sídlisková, rozptýlená, reprezentačná a ostatná zeleň. Pri kosení sa jedná o rovinatý, ale aj svahovitý terén občasne prerastený neupravenými zahustenými kríkmi, ktoré plynulosť kosenia komplikujú,“ vysvetľuje Silvia Bakytová z TSMPD. Od sezóny 2012 využíva správca zelene pri starostlivosti o trávnaté plochy systém mulčovania, čo je  kosenie trávnika kosačkou prispôsobenou tak, aby sa odkosená tráva rozomlela, na čo najmenší rozmer bez zberu. Týmto spôsobom sa materiál ponechá na ploche ako hnojivo, závlaha a kvantita. Systémom mulčovania disponujú všetky traktorové kosačky spoločnosti.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri