Začalo sa jarné upratovanie na cintorínochLorem ipsum dolor sit amet 6. 3. 2017 10:57

V prvých marcových dňoch začalo Stredisko pietnych služieb TSMPD s.r.o. jarné upratovanie na cintorínoch. Do tejto činnosti boli zapojení aj aktivační pracovníci, ktorých má mesto Prievidza k dispozícii od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Ako prvý sa upratoval areál pohrebiska a Dom rozlúčky vo Veľkej Lehôtke.

Od utorka 7. marca, bude podľa poveternostných podmienok jarné upratovanie pokračovať na cintorínoch vo štvrtiach Malá Lehôtka a Hradec a následne v Necpaloch. Upratovacie práce sa týkajú hlavne chodníkov a komunikácií v areáloch pohrebísk a vstupov na cintoríny.

Správa cintorína žiada nájomcov hrobových miest, aby venovali pozornosť svojim hrobovým a urnovým miestam, odstránili po zime poškodenú kvetinovú výzdobu a upratali si v okolí hrobových miest (povinnosť nájomcu je upratovať 30 cm okolo hrobu). Veľkoobjemové kontajnery  na odpad z hrobových a urnových miest sú zabezpečené trvalo na všetkých pohrebiskách.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri