Začali sa práce na rozširovaní starého cintorína29. 11. 2012 11:01

Tak ako sme informovali verejnosť počas roka 2012, kapacita mestského cintorína v Prievidzi už nepostačuje. Museli byť preto vyčlenené finančné prostriedky na jeho rozšírenie.

V týchto dňoch začali práce na rozšírení cintorína. Rozširovaný je konkrétne sektor „H“, situovaný v centrálnej časti areálu, na zelenej ploche vedľa urnového hája. Vybudovaním sektoru „H“ by malo vzniknúť 47 dvojhrobov, 155 jednohrobov a 101 urnových  miest. Náklady na tento projekt budú približne 71 tisíc eur. Ukončenie týchto prác je naplánované na termín podľa zmluvy o dielo do 23. januára 2013 pre hrubú stavbu. V prípade nepriaznivého počasia sa počíta s posunom realizácie stavby. Do 30.apríla 2013 majú byť ukončené aj konečné terénne úpravy.

TV: Rozširovanie cintorína :

Zdroj video a foto: RTV Prievidza

Okrem tohto rozšírenia sa bude cintorín rozširovať aj o sektor „K“ , ktorý bude pozostávať z urnových stien. Tieto práce sú naplánované na rok 2013.

Riešenie rozšírenia starého cintorína vyrieši pochovávanie v meste Prievidza len dočasne. Samospráva bude musieť vybudovať nový cintorín, ktorý plánovalo vedenie mesta už v minulosti a mal byť hotový v roku 2009. Práce dodnes komplikuje najmä vysporiadanie pozemkov pod novým areálom cintorína.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri