Zabezpečenie rozvodov pitnej vody v zimnom obdobíLorem ipsum dolor sit amet 9. 12. 2013 15:10

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Závod  Prievidza upozorňuje odberateľov pitnej vody, že vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie je potrebné zabezpečiť rozvody pitnej vody proti zamrznutiu.

StVPS odporúča odstaviť prívod vody do neobývaných objektov a do záhradných rozvodov vody a potrubie odvodniť. Potrebné je tiež primerane zatepliť priestory, kde je umiestnený vodomer.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri